چهارشنبه 25 مهر 1397   08:35:38


دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد
 شهردار شهر مقدس قم

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق شهرداری قم می باشد