پنجشنبه 22 آذر 1397   09:34:34


دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد
 شهردار شهر مقدس قم

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق شهرداری قم می باشد