پنجشنبه 22 آذر 1397   10:51:02
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ نوع انتخاب
شروع خدمت خاتمه خدمت
۳۵ محمدتقی شالچی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹ انتخابی
۳۶ امان اله رادمهر ۲۹ فروردین ۱۳۵۹ ۱۹ مهر ۱۳۵۹ انتخابی
۳۷ محمد عرب ۲۰ مهر ۱۳۵۹ ۱۵ دی ۱۳۶۰ انتخابی
۳۸ عباس داداللهی ۱۶ دی ۱۳۶۰ ۱۸ خرداد ۱۳۶۱ سرپرست
۳۹ احمد اشعری ۱۹ خرداد ۱۳۶۱ ۱۵ اسفند ۱۳۶۱ انتصابی
۴۰ احمدمهدی سلطانی ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ ۱۷ آبان ۱۳۶۶ انتصابی
۴۱ محمدرضا پیروی ۱۸ آبان ۱۳۶۶ ۱۶ فروردین ۱۳۷۰ انتصابی
۴۲ حسن خلیلیان ۱۷ فروردین ۱۳۷۰ ۲۱ مرداد ۱۳۷۰ سرپرست
۴۳ رحمان انصاری ۲۲ مرداد ۱۳۷۰ ۳۰ آذر ۱۳۷۲ انتصابی
۴۴ محمد لبافان ۱ دی ۱۳۷۲ ۶ مرداد ۱۳۷۵ سرپرست
۴۵ محمدهادی وحید مقدم ۷ مرداد ۱۳۷۵ ۸ شهریور ۱۳۷۷ انتصابی
۴۶ یوسف مشهدیاری ۹ شهریور ۱۳۷۷ ۱۱ آبان ۱۳۷۸ انتصابی
۴۷ ابوالفضل بیدخام ۱۲ آبان ۱۳۷۸ ۱۷ آبان ۱۳۷۸ سرپرست
۴۸ محمد زند وکیلی ۱۸ آبان ۱۳۷۸ ۲۵ اسفند ۱۳۸۳ انتخابی
۴۹ سیدجعفر موسوی ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ ۲۳ خرداد ۱۳۸۴ سرپرست
۵۰ کرمعلی بختیاری‌فر ۲۴ خرداد ۱۳۸۴ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ انتخابی
۵۱ محسن صابری ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ سرپرست
۵۲ محمد احمدی بافنده ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۹ خرداد ۱۳۸۷ انتخابی
۵۳ محسن بهشتی ۱۰ خرداد ۱۳۸۷ ۲ شهریور ۱۳۸۷ سرپرست
۵۴ محسن عابدینی پور ۱۳ شهریور ۱۳۸۷ ۲ تیر ۱۳۹۰ انتخابی
۵۵ ابوالفضل اسماعیلی ۳ تیر ۱۳۹۰ ۳ مهر ۱۳۹۰ سرپرست
۵۶ محمد دلبری ۴ مهر ۱۳۹۰ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ انتخابی
۵۷ مجید متین‌فر ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ سرپرست
۵۸ سید مرتضی سقائیان‌نژاد ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ ادامه دارد انتخابی

کلیه حقوق این پایگاه متعلق شهرداری قم می باشد