رفتن به محتوای اصلی

سازمان توسعه و عمران

سازمان توسعه و عمران
سرپرست سازمان توسعه و عمران خبر داد:

آغاز عملیات بتن‌ریزی عرشه تقاطع محور فردوسی و بلوار‎ آیت‌‎الله صدوقی در قم

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: مرحله نخست عملیات بتن‌ریزی عرشه پل محور فردوسی و بلوار آیت‌الله صدوقی امروز آغاز شد.

سازمان توسعه و عمران
سرپرست سازمان توسعه عمران شهرداری قم خبر داد:

آغاز بتن‌ریزی تقاطع غیرهمسطح فردوسی صدوقی قم

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان فردوسی و بلوار آیت‌الله صدوقی با پیشرفت ۳۰ درصدی، وارد فاز بتن‌ریزی شد.

دیگر اخبار شهرسازمان توسعه و عمران

تولید روزانه ۱۰۰۰ تن آسفالت در مجتمع امیرکبیر قم

سرپرست سازمان توسعه عمران شهرداری قم از تولید روزانه ۱۰۰۰ تن آسفالت در مجتمع امیرکبیر خبر داد و گفت: ظرفیت تولید آسفالت به میزان بیش از دو برابر این مقدار نیز وجود دارد.

سازمان توسعه و عمران

انجام روزانه 2000 مترمکعب خاک‌برداری از پروژه تونل غدیر

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با تأکید بر اینکه در پروژه تونل غدیر 100 هزار مترمکعب و روزانه 2 هزار مترمکعب خاک‌برداری صورت می‌گیرد، گفت: این پروژه 9 هزار مترمربع دیواره سازی دارد.

مورد در هر صفحه