رفتن به محتوای اصلی

مرکز کنترل ترافیک

مرکز کنترل ترافیک
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری قم:

ثبت سرعت متوسط به سامانه‌های ثبت تخلفات بلوار غدیر قم اضافه می‌شود/نصب یک سامانه دیگر تا پایان سال

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری قم از راه‌اندازی سرعت متوسط در کنار ثبت تخلف سرعت لحظه‌ای در سامانه‌های بلوار غدیر در دو هفته آینده خبر داد.

مرکز کنترل ترافیک
سرپرست مرکز کنترل ترافیک شهرداری قم:

فعال شدن مجدد 6 سامانه ثبت تردد خودروهای عبوری در قم/آماده‌به‌کار بودن 26 سامانه دیگر

سرپرست مدیریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری قم گفت: 6 سامانه ثبت تردد خودروهای عبوری پس از وقفه یک‌ساله از فروردین‌ماه 1402 مجدد راه‌اندازی شد.