رفتن به محتوای اصلی

منطقه دو

منطقه دو
مدیر منطقه 2 قم خبر داد:

۱۷۰ میلیارد تومان سهم بودجه عمرانی منطقه 2 قم/پیش‌بینی ۹۰ پروژه عمرانی در منطقه

مدیر منطقه دو شهرداری قم گفت: سهم بودجه کل سال جاری منطقه ۳۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۷۰ میلیارد تومان شامل پروژه‌های عمرانی است.

مورد در هر صفحه