رفتن به محتوای اصلی
گروه پژوهش شهرداری قم

گروه پژوهش

اهداف و راهبردهای گروه پژوهش

ایجاد راهبردها و استراتژی های کلان و جامع توسعه شهری در تمام ابعاد شهر انجام فعالیتهای پژوهشی و علمی بصورت متمرکز و استفاده حداکثری از توان علمی کارکنان محقق وپژوهشگر . آینده پژوهشی در حوزه مدیریت شهری و قراردادن نقشه راه برای مدیران بالادستی افزایش سهم تحقیق و

مورد در هر صفحه