رفتن به محتوای اصلی
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم

پروژه های سرمایه گذاری

پروژه‌های درحال اجرا

پروژه بسط ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها

احداث پروژه بسط ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با مشارکت شهرداری قم و سرمایه‌گذاری شرکت سکاف شامل فضای باز شهری، پارکینگ و پایانه عمومی، خدمات زائر و مجموعه تجاری خدماتی در حال اجرا می باشد. هدف از اجرای پروژه ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر و ایجاد فضای باز ش

پروژه‌های درحال اجرا

مجتمع تجاری اقامتی طوبی2 (بلوک SW10 )

این پروژه با مشارکت شهرداری قم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلوار پیامبر اعظم(ص) با کاربری تجاری  اقامتی (هتل 4 ستاره) در حال ساخت است.  حجم سرمایه گذاری : ۳۸۰۰ میلیارد ریال عرصه : ۵۶۱۳ متر مربع زیربنا : ۵۹۳۷۵ متر مربع آورده شهرداری : ۱۳۲۰ میلی

پروژه‌های درحال اجرا

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15

این پروژه با همکاری و مشارکت شهرداری قم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلوار پیامبر اعظم (ص) در حال ساخت است پروژه  SW15 دارای یک و نیم‌طبقه تجاری، ۹ طبقه مسکونی و ۳ طبقه پارکینگ است.  حجم سرمایه گذاری : ۱۱۵۱ میلیارد ریال عرصه : ۲۲۰۳ متر مربع زیربنا

پروژه‌های درحال اجرا

مجتمع تجاری مسکونی طوبی3 ( بلوک SW17,18)

این پروژه با همکاری و مشارکت شهرداری قم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلوار پیامبر اعظم (ص) در حال ساخت است . حجم سرمایه گذاری : ۵۴۸ میلیارد ریال عرصه : ۱۷۱۰ متر مربع زیربنا : ۱۲۴۴۳ متر مربع آورده شهرداری : ۲۰۳ میلیارد ریال آورده سرمایه گذار : ۳۴۵ میلی

فرصت های سرمایه‌گذاری

مجتمع تجاری اداری بلوک SW14

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین این پروژه در زمینی به مساحت 1747.3 مترمربع با کاربری تجاری اداری در 10 طبقه ؛ 2 طبقه منفی  با سطح اشغال 90 درصد، 8 طبقه روی زمین(همکف تجاری، طبقات 1 الی 7 مسکونی) با سطح اشغال 60 درصد و تراکم 480 درصد؛ با زیربنای کل 11532 مترمربع

پروژه‌های درحال اجرا

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW20

این پروژه با همکاری شهرداری قم و سرمایه گذاری  شرکت خاکریسه در بلوار پیامبر اعظم (ص) در حال ساخت است. حجم سرمایه گذاری : ۷۳۴ میلیارد ریال عرصه : ۲۱۱۷ متر مربع زیربنا : ۱۴۶۱۱ متر مربع آورده شهرداری : ۲۷۹ میلیارد ریال آورده سرمایه گذار : ۴۵۵ میلیارد ری

فرصت های سرمایه‌گذاری

مجتمع تجاری اداری در بلوک SW16

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین این پروژه در زمینی به مساحت 2535 مترمربع با کاربری تجاری اداری در 13 طبقه (10 طبقه روی زمین و 3 طبقه منفی)؛ طبقات منفی با سطح اشغال 90 درصد، سایر طبقات با سطح اشغال  55 درصد و تراکم 550 درصد ؛ با زیربنای کل 20787 مترمربع طراحی شده

پروژه‌های درحال اجرا

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW21

این پروژه با همکاری و مشارکت  شهرداری قم و  سرمایه گذاری شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا) در بلوار پیامبر اعظم(ص) در حال ساخت است.  حجم سرمایه گذاری : ۵۶۸ میلیارد ریال عرصه : ۱۹۲۵ متر مربع زیربنا : ۱۴۱۱۷ متر مربع آورده شهرداری : ۲۱۰ میلیارد ر

فرصت های سرمایه‌گذاری

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW22

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین این پروژه در زمینی به مساحت 1948.9 مترمربع با کاربری تجاری مسکونی در 10 طبقه؛  8 طبقه روی زمین( همکف تجاری؛ طبقات 1 الی 7 مسکونی ) و 2 طبقه منفی با سطح اشغال 90 درصد ، زیربنا با تراکم 480 درصد و سطح اشغال هر طبقه 60 درصد؛ طراحی شد

پروژه‌های درحال اجرا

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW24

این پروژه با همکاری شهرداری قم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلوار پیامبر اعظم(ص) در حال ساخت است. حجم سرمایه گذاری : ۷۶۳ میلیارد ریال عرصه : ۲۰۳۸ متر مربع زیربنا : ۱۴۰۶۷ متر مربع آورده شهرداری : ۳۲۸ میلیارد ریال آورده سرمایه گذار : ۴۳۵ میلیارد ریال نوع

مورد در هر صفحه