رفتن به محتوای اصلی

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15

این پروژه با همکاری و مشارکت شهرداری قم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلوار پیامبر اعظم (ص) در حال ساخت است پروژه  SW15 دارای یک و نیم‌طبقه تجاری، ۹ طبقه مسکونی و ۳ طبقه پارکینگ است. 

حجم سرمایه گذاری : ۱۱۵۱ میلیارد ریال

عرصه : ۲۲۰۳ متر مربع

زیربنا : ۱۶۴۱۶ متر مربع

آورده شهرداری : ۶۱۱ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار : ۵۴۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد : مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد : 99/7/13

مدت اجرا : 48 ماه

نگارخانه

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15
احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15
احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15
احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15

https://qom.ir/rqNu