رفتن به محتوای اصلی

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW22

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW22

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین

این پروژه در زمینی به مساحت 1948.9 مترمربع با کاربری تجاری مسکونی در 10 طبقه؛  8 طبقه روی زمین( همکف تجاری؛ طبقات 1 الی 7 مسکونی ) و 2 طبقه منفی با سطح اشغال 90 درصد ، زیربنا با تراکم 480 درصد و سطح اشغال هر طبقه 60 درصد؛ طراحی شده است.

نگارخانه


https://qom.ir/rDN2