رفتن به محتوای اصلی

مجتمع تجاری اداری بلوک SW14

مجتمع تجاری اداری  بلوکSW14

مشخصات  پروژه و ابعاد زمین

این پروژه در زمینی به مساحت 1747.3 مترمربع با کاربری تجاری اداری در 10 طبقه ؛ 2 طبقه منفی  با سطح اشغال 90 درصد، 8 طبقه روی زمین(همکف تجاری، طبقات 1 الی 7 مسکونی) با سطح اشغال 60 درصد و تراکم 480 درصد؛ با زیربنای کل 11532 مترمربع طراحی شده است.


نگارخانه


https://qom.ir/lVNv