رفتن به محتوای اصلی

دیگر اخبار شهر

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنیدیدگاهدیگر اخبار شهر
در ستایش اشک آتش‌نشان قمی؛

همه ما به یک روح جمعی تعلق داریم

زندگی در لباس سرخ آتش‌نشانی یعنی گذراندن لحظه‌ها در میان خون و آتش. شاید این به معنی ترک عافیت و قدم نهادن در مسیر پرخطری باشد که برای بسیاری از ما حتی تصورش سخت و ترسناک است

پارلمان شهردیگر اخبار شهرتولیدی

لزوم آزاد سازی 800 هکتار از زمین‌های شهرک دانشگاهی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به امکان ساخت مسکن در زمین‌های در اختیار مجموعه‌های دانشگاهی، اظهار داشت: با آزادسازی بیش از 800 هکتار از زمین‌هایی که توسط مجموعه‌های دانشگاهی در حال حاضر فریز شده و دارای زیرساخت مورد نیاز است، می‌توانیم بسیاری از مشکلات مسکن ملی را در شهر قم حل و نیاز به هزینه مجدد استان و دولت نیست.

مورد در هر صفحه