رفتن به محتوای اصلی

مناطق هشتگانه

مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان قم

مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح ساماندهی تجاری‌های پردیسان از ابتدای اردیبهشت‌ گفت: مالکان املاک تجاری در معابر ۱۶ متری و بالاتر تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف ملک خود مراجعه کنند.

مدیر منطقه یک شهرداری قم مطرح کرد 

انجام نورپردازی دائم برای خیابان انقلاب با هزینه 500 میلیون تومانی

مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به اینکه امسال برای نخستین مرتبه 500 میلیون تومان برای نورپردازی خیابان انقلاب هزینه کردیم، مطرح کرد: هیئآت مردمی نیز در این راستا کمک کردند تا نورپردازی به صورت دائمی در این خیابان انجام شود.

مورد در هر صفحه