رفتن به محتوای اصلی

اداره کل برنامه و بودجه

اداره کل برنامه و بودجه
مدیرکل بودجه شهرداری قم:

تدوین طرح اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری قم

مدیرکل برنامه‌وبودجه شهرداری قم گفت: با مشخص شدن عملکرد حوزه‌ها باید اصلاحیه بودجه روی کل پروژه‌ها، هزینه‌های جاری و درآمدها انجام و به شورای شهر تقدیم خواهد شد.