رفتن به محتوای اصلی

حسابرسی داخلی و امور مجامع

سرپرست اداره کل امور مجامع شهرداری قم:

گزارشات حسابرسی سازمان‌های شهرداری قم به‌زودی ارسال می‌شود

سرپرست اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم از آماده‌سازی و ارسال گزارشات حسابرسی سازمان‌های شهرداری به‌زودی خبر داد.

در نخستین نشست با مدیران عامل سازمان‌های شهرداری قم مطرح شد؛

انضباط مالی و لزوم رعایت اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی اولویت سازمان‌های شهرداری قم در سال 1403

نخستین نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل سازمان‌های شهرداری قم توسط اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری با اولویت انضباط مالی و لزوم رعایت اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی برگزار شد.