رفتن به محتوای اصلی

دیدگاه

دیدگاه

لزوم اولویت‌بندی مشکلات فرهنگی قم و دوری از شتابزدگی در تصمیم گیری‌ها

در خبرها آمده است که مقرر شده تا ورودی‌های قم مورد بازنگری قرار گیرند و این نگرانی وجود دارد که به جهت انتقادات متعدد از وضعیت فرهنگی قم و مطالبه‌های متعدد اقدامات شتاب‌زده‌ای صورت پذیرد.

دیدگاه

جهاد تحول برای مردم...

طرح "قم در مسیر تحول" در سال‌های 1400 و 1401 با برگزاری 27 مراسم و بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی 400 پروژه بزرگ و اثرگذار شهری با اعتباری بیش از 200 هزار میلیارد ریال به اجرا رسید و اکنون نوبت به مرحله چهارم این طرح در سال 1402 رسیده است.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنیدیدگاهدیگر اخبار شهر
در ستایش اشک آتش‌نشان قمی؛

همه ما به یک روح جمعی تعلق داریم

زندگی در لباس سرخ آتش‌نشانی یعنی گذراندن لحظه‌ها در میان خون و آتش. شاید این به معنی ترک عافیت و قدم نهادن در مسیر پرخطری باشد که برای بسیاری از ما حتی تصورش سخت و ترسناک است