رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه‌ها

نظر سنجی شهروندی در راستای تدوین برنامه عملیات سوم شهرداری قم

شهرداری قم در نظر دارد به منظور تدوین برنامه سوم عملیاتی خود، از مشارکت شهروندان و نظرات آنان برای تدوین برنامه‌ای شهروندمدار و تحقق پذیر بهره بگیرد. شهروندان عزیز ‌می‌توانند با مراجعه به https//www.qom.ir/site/epoll‏ در نظرسنجی شهروندی م