رفتن به محتوای اصلی

دفتر طرح‌های توسعه شهری

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم:

همراهی شهرداری قم در جریان تدوین طرح جامع شهر /انجام مطالعات اراضی کوه سفید

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم به تدوین طرح جامع ساختاری راهبردی شهر قم اشاره کرد و گفت: نخستین امر مورد توجه در طرح جامع، محدوده شهر است.

معماران و شهرسازان نسبت به سیما و منظر شهری مسئولیت دارند 

رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: معماران تنها مسئول طراحی ساختمانی که به آنها سپرده شده است نیستند بلکه میبایست در قبال سیما و منظر شهر و نیز تاثیر آن بر روان دیگر شهروندان توجه ویژه ای داشته باشند.