رفتن به محتوای اصلی

مشاوران

عامل حل مسائل بانوان همدلی، مشارکت و حضور عفیفانه و فعال آنان است

مسئول امور بانوان شهرداری قم گفت: در مسائل امور بانوان خانواده شهرداری قم، عامل مهم پیگیری مطالبات و حل مشکلات و رسیدن به موفقیت‌ها در محیط کار همدلی، مشارکت و حضور عفیفانه و فعال بانوان است.

مشاور شهردار قم:

35 درصد کارکنان شهرداری قم از خانواده ایثارگران هستند

مشاور شهردار قم در امور خانواده شهدا و ایثارگران با تأکید بر اینکه 798 نفر از خانواده ایثارگران در سطوح مختلف شهرداری قم مشغول به فعالیت هستند، گفت: 35 درصد کارکنان شهرداری قم از جامعه ایثارگران هستند.

حمایت شهرداری قم از بانوان کنشگر در حوزه فرهنگ/نقش سراهای محلات در تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی

مسئول امور بانوان شهرداری قم با تأکید بر حمایت شهرداری قم از بانوان کنشگر در حوزه فرهنگ گفت: شهرداری قم نسبت به ظرفیت بانوان در جامعه آگاهی داشته و از بانوان کنشگر در این حوزه حمایت می‌کند.