رفتن به محتوای اصلی

پروژه های شاخص

بلوار شهیدان برقعی

عنوان پروژه : بلوار شهیدان برقعی مشخصات پروژه: طول مسیر 735 متر عرض مسیر 30 متر مساحت مورد تملک 22050 متر مربع قیمت تملکات به صورت میانگین  1.874.250.000.000 ریال قیمت عملیات خاکبرداری - خاکریزی و زیرسازی و آسفالت 176.400.000.000 ریال قیم

تقاطع غیر همسطح مدافعان سلامت

عنوان پروژه : پروژه رمپ d تقاطع غیر همسطح مدافعان سلامت مشخصات کلی پروژه : مبلغ پیمان 19/5 میلیارد تومان تحویل زمین 1399/5/7 مجری: سازمان توسعه و عمران قم کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم

مورد در هر صفحه