رفتن به محتوای اصلی

وبلاگ

شرح وظایف

شرح وظایف مصوب اداره کل حسابرسی و امور مجامع: تهیه و تدوین برنامه ها و دستورالعمل های کنترلی بر عملکرد مالی شهرداری، سازمان ها و واحدهای تابعه تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد مالی شهرداری، سازمان ها و واحدهای تابعه. آسیب شناسی سیستم های مالی شهرداری و

مورد در هر صفحه