رفتن به محتوای اصلی

وبلاگ

چشم انداز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

چشم اندازی که سازمان برای دستیابی به آن تلاش می کند: هدف G01 : حفاظت و برخورداری از محیط زیستی پایدار و باکیفیت راهبرد G01-S03 : بهبود کیفیت محیط زیست شهری سیاست اجرایی: G01-S03-P01  ساماندهی صنایع و مشاغل آلاینده شهری هدف G02 : روان، متعادل و سالم سازی عبو

بیمه کوثر

موضوع تفاهم نامه عبارت است از عرضه پوشش بيمه شخص ثالث و حوادث راننده، بیمه بدنه بر اساس قوانین و مقررات عرف بیمه در ایران و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها جهت کارکنان و خانواده محترم ایشان که از سوي شهرداری در طول مدت تفاهم نامه معرفي مي گردد بصورت شرایط تخفیفی و اقسا

بیمه پارسیان

موضوع تفاهم نامه عبارت است از عرضه پوشش بيمه شخص ثالث و حوادث راننده، بیمه بدنه بر اساس قوانین و مقررات عرف بیمه در ایران و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها جهت کارکنان و خانواده محترم ایشان که از سوي شهرداری در طول مدت تفاهم نامه معرفي مي گردد بصورت شرایط تخفیفی و اقسا

اتو سرويس محمد

اين خدمت فقط با کارت تاکسيراني و بار قابل ارئه مي باشد تعويض روغن موتور بنزيني و ديزلي به صورت نقدي و با ارائه تخفيف نسبت به فاکتور نهايي به ميزان 25 درصد خدمات ارائه شده در اتوسرويس شامل تعويض روغن خودرو واسکازين فيلتر روغن فيلتر هوا و ضديخ مي باشد.  آدرس :

تعويض روغني ايفل

اين خدمت فقط با کارت تاکسيراني و بار قابل ارئه مي باشد تعويض روغن موتور بنزيني و ديزلي به صورت نقدي و با ارائه تخفيف نسبت به فاکتور نهايي به ميزان 25 درصد خدمات ارائه شده در اتوسرويس شامل تعويض روغن خودرو واسکازين فيلتر روغن فيلتر هوا و ضديخ مي باشد.  آدرس :

تعويض روغن ولاستيک هدف

اين خدمت فقط با کارت تاکسيراني و بار قابل ارئه مي باشد تعويض روغن موتور بنزيني و ديزلي به صورت نقدي و با ارائه تخفيف نسبت به فاکتور نهايي به ميزان 25 درصد خدمات ارائه شده در اتوسرويس شامل تعويض روغن خودرو واسکازين فيلتر روغن فيلتر هوا و ضديخ مي باشد.  آدرس: خ

تعويض روغني قائم

اين خدمت فقط با کارت تاکسيراني و بار قابل ارئه مي باشد تعويض روغن موتور بنزيني و ديزلي به صورت نقدي و با ارائه تخفيف نسبت به فاکتور نهايي به ميزان 25 درصد خدمات ارائه شده در اتوسرويس شامل تعويض روغن خودرو واسکازين فيلتر روغن فيلتر هوا و ضديخ مي باشد.   آ

تعويض روغني کوروش

اين خدمت فقط با کارت تاکسيراني و بار قابل ارئه مي باشد تعويض روغن موتور بنزيني و ديزلي به صورت نقدي و با ارائه تخفيف نسبت به فاکتور نهايي به ميزان 25 درصد خدمات ارائه شده در اتوسرويس شامل تعويض روغن خودرو واسکازين فيلتر روغن فيلتر هوا و ضديخ مي باشد.  آدرس :م

فروشگاه لوازم يدکي و خدمات کامل تعميرگاهي شرکت تعاوني تاکسيراني قم

امکان خريد وخدمات خودرويي اقساطي بدون سود 1- خدمات خودرويي کامل کل قسمت ها 2- خدمات فروشگاه لوازم يدکي خودرو 6- فروشگاه عرضه لاستيک دولتي اين خدمت فقط با کارت تاکسيراني  قابل ارئه مي باشد تلفن: 02536551584 ایتا: https://eitaa.com/ttqom1/

مورد در هر صفحه