رفتن به محتوای اصلی

وبلاگ

معرفی مدیران - مجید محمدرضاخانی

مجید محمدرضاخانی مدیر منطقه یک سوابق تحصیلی کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه تهران ۱۳۹۲ کارشناسی مهندسی نرم افزار و تحلیل سیستم سوابق حرفه ای مدیر منطقه یک از سال ۱۴۰۱ تا کنون سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

معرفی مدیران - رضا رحیمی

رضا رحیمی مدیر منطقه پنج سوابق تحصیلی دانشجوی دکترای شهرسازی، گرایش طراحی شهری . کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری سوابق حرفه ای شهردار منطقه ۲ شهرداری قم از فروردین ۱۳۹۶ تا کنون رئیس هیئت ورزشی بازیهای روستایی وبازیهای بومی و محلی

معرفی مدیران - مهرداد روحانی وزیری

مهرداد روحانی وزیری مدیر منطقه سه سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری) سوابق حرفه ای مدیر منطقه سه معاون شهرسازی و نوسازی شهرداری منطقه ۷ معاون شهرسازی و نوسازی شهرداری منطقه ۴ رییس اداره املاک

معرفی مدیران - علیرضا اقبالیان

علیرضا اقبالیان  مدیر منطقه چهار سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مهندسی معماری سوابق حرفه ای مدیر منطقه ۴ شهرداری قم از سال ۱۴۰۱ تا کنون مدیر منطقه ۱ شهرداری قم از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مدیر منطقه ۵ شهرداری قم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مدی

معرفی مدیران - زین العابدین قراچورلوی

زین العابدین قراچورلوی مدیر سازمان پایانه‌های مسافربری سوابق تحصیلی دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران گرایش تشکیلات و روشها کارشناسی حسابداری سوابق حرفه ای مدیر سابق م

معرفی مدیران - احمد ترکمن

احمد ترکمن مدیر منطقه شش سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی حسابداری سوابق حرفه ای مدیر منطقه ۶ از ۱۴۰۰ تا کنون مدیرمنطقه یک از سال ۹۷ - ۱۴۰۰ مسئول امورمالی سازمان اتوبوسرانی از سال ۷۶ – ۸۰ معاون وذیحساب سازمان

معرفی مدیران - محمد رمضانی

محمد رمضانی مدیر منطقه هفت سوابق تحصیلی مهندس عمران سوابق حرفه ای ۴ سال خدمت در جهاد کشاورزی استان قم به عنوان مسئول نظارت بر قنوات و پروژه های آب خیزداری دستجرد کهک و قاهان۷۸-۸۲ ۱۶ سال خدمت در شهرداری قم در حوزه شهر سازی در مناطق ۴ و ۱ (از ۹۳

معرفی مدیران - سید ابوالفضل اسماعیلی

سید ابوالفضل اسماعیلی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی سوابق حرفه ای معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم سرپرست شهرداری قم معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم رئی

مورد در هر صفحه