رفتن به محتوای اصلی

اخبار مرکز مدیریت نوسازی و تحول سازمانی

اخبار مرکز مدیریت نوسازی و تحول سازمانی
مدیرکل تحول سازمانی شهرداری قم:

شهرداری آماده حمایت و تقویت رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم است

مدیرکل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم گفت: شهرداری قم آماده حمایت و تقویت رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم است.

اخبار مرکز مدیریت نوسازی و تحول سازمانی
مدیر تحول سازمانی شهرداری قم:

نیازسنجی 100 عنوان کاری در شهرداری قم/تدوین طرح جامع سیما و منظر شهری قم

مدیر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم گفت: نیازسنجی شهرداری با ۱۰۰ عنوان در معاونت‌های مختلف انجام می‌شود و اولویت انجام ۵۰ مورد در دستور کار برای سال جاری قرار دارد.