رفتن به محتوای اصلی

اخبار مرکز مدیریت نوسازی و تحول سازمانی

فراخوان خرید خدمات مشاوره‌ای طرح‌های پژوهشی در شهرداری قم

شهرداری قم در نظر دارد به استناد ماده (24) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، 2 پروژه انجام طرح‌های پژوهشی را به واجدین شرایط واگذار کند.

مدیرکل تحول سازمانی شهرداری قم:

شهرداری آماده حمایت و تقویت رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم است

مدیرکل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم گفت: شهرداری قم آماده حمایت و تقویت رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم است.

مدیر تحول سازمانی شهرداری قم:

نیازسنجی 100 عنوان کاری در شهرداری قم/تدوین طرح جامع سیما و منظر شهری قم

مدیر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم گفت: نیازسنجی شهرداری با ۱۰۰ عنوان در معاونت‌های مختلف انجام می‌شود و اولویت انجام ۵۰ مورد در دستور کار برای سال جاری قرار دارد.