رفتن به محتوای اصلی

آینده شهر

آینــده شـــهر

مقدمه فصل هشتم

اجرای بسیاری از پروژه‌های شهری با توجه به برنامه زمان‌بندی اجرا و مشکلاتی که ممکن است در حین اجرا به وجود بیاید، در طول سالیانی متمادی دنبال شده و صورت می‌پذیرد تا در تداوم عملیات اجرایی پروژه، بهره‌برداری نهایی پروژه انجام‌گرفته و این پروژه&zwn