رفتن به محتوای اصلی

پروژه‌های شاخص شهر

اهم پروژه‌های1402

مقدمه فصل هفتم

همان‌گونه که در فصول پیشین گزارش عملکرد سال 1402 شهرداری قم به آن اشاره شد، در این سال شهرداری قم اجرای بیش از 1000 هزار پروژه را در دستور کار داشته و با بودجه‌ای بالغ‌بر 98 هزار میلیارد ريال انجام این پروژه‌ها را در مقیاس‌ها و هزینه‌های مخ