رفتن به محتوای اصلی

محورهای عملکردی شاخص شهر

شهر قم دیگر مناطق کم برخوردار ندارد

توسعه متوازن شهری از جمله موضوعاتی که سال‌هاست متولیان تصمیم‌گیر در مدیریت شهرها علی‌رغم شکل‌گیری کالبد شهری موردتوجه قرار داده‌اند و در این سال‌ها تلاش شده تا با تغییراتی در نحوه توزیع خدمات و امکانات به‌نوعی بالا و پایین شهرها دستخوش

مقدمه فصل ششم

شهر را یک موجود زنده تعریف می‌کنند چرا كه هم حیات قابل اعتنایی دارد و هم مدام در حال تغییر  است، اجزاء مختلف شهر نیز همچون اندام یک موجود زنده می‌بایست با هماهنگی کامل و دقیق فعالیت داشته باشند تا شهر بتواند به حیات خود ادامه دهد، قطعاً در این مسیر که با