رفتن به محتوای اصلی

سکاندار شهر

شهردار قم؛

شهرداری برایم سکو نیست/ دوقطبی‌های موجود در شهر قم گاهی مشکل‌ساز می‌شود!/ در حال حاضر شهرداری قم وضعیت مالی مطلوبی دارد

او می‌گوید هرگز شهرداری را به‌عنوان سکویی برای رسیدن به دیگر پست‌ها قرار نداده است و حضورش در شهر قم را برکت زندگی‌اش می‌داند. هم‌زمان با آغاز سال جدید با او به گفتگو نشستیم تا بیشتر از اقدامات مجموعه خود در سالی که گذشت بگوید.

مقدمه فصل یک

شهرها در نظام زندگی امروز بشر، نقشی پررنگ را ایفا می‌کنند و شئون مختلف زیست شهروندان درگرو نوع و کیفیت شهری است که در آن زندگی می‌کنند، گستره‌ای وسیع از امکانات و زیرساخت‌ها، تا روح و کالبد هر شهر را در دامنه عوامل تأثیرگذار بر زندگی شهروندان تعریف م