رفتن به محتوای اصلی

برنامه‌ها و مأموریت‌های شهر

مقدمه فصل پنجم

شهرداری‌ها به‌عنوان یک‌نهاد عمومی غیردولتی در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، متولی انجام مأموریت‌هایی هستند که از آغازین لحظات زندگی یک شهروند تا پایان زندگی دنیوی آنان را در برمی‌گیرد، این مأموریت‌ها در بیش از 372 وظیفه، شهرداری‌