رفتن به محتوای اصلی

اداره کل سرمایه انسانی

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم خبر داد:

بررسی پیشنهادهای شهروندان قُمی در ۶ کارگروه تخصصی

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: پیشنهادهای مطرح شده از سوی کارکنان، شهروندان و نخبگان شهر در شش کارگروه تخصصی رسیدگی می‌شود و از ابتدای سال جاری ۲۳۰ پیشنهاد ارائه و ۳۰ مورد نیز مصوب شده است.

مورد در هر صفحه